• Norsk Vind Energi.

Jærsk vind klart billigere enn gass

CO2-fri vindkraft fra Høg— Jæren blir klart billigere enn gasskraft med CO2-håndtering. Vindparken vil gi en klimagevinst som tilsvarer utslippene fra bilparken i Stavanger.