Solheim vil stille miljøkrav til StatoilHydro i u-land