• Scanpix

Norge kan frigjøre 20 prosent av strømforbruket