• Scanpix

Pionerdykker-sak direkte til Høyesterett

Pionerdykker Frank Hagens krav om uavkortet yrkesskadeerstatning havner nå i Høyesterett. Saken kan få betydning for mange.