• Elise Håland er på god vei til å bli akkurat det hun har lyst til: frisør. Jon Ingemundsen

Godalen har suksess med mer praksis i skolen

Godalen videregående skole har tatt grep for å heve trivselen og senke antallet elever som slutter. Mer praksis, mindre teori, skolefrokost og servicesenter som hjelper elever i teori-fagene gir resultater.