• Colourbox

Medier og kommunikasjonselever fullfører oftest videregående skole

Kvalitetsmeldingen for videregående skole i Rogaland viser at 91 prosent av elevene på medier og kommunikasjon, fullfører.