• Når en arbeidstaker skifter arbeidsforhold så følger ikke-avviklet ferie med inn i det nye arbeidsforholdet. Colorbox

Hvor mye ferie har du krav på når du ansettes i slutten av året?

Juridisk rådgiver fra Compendia, Atle Knutsen svarer: