• Ihelgen flyttet romfolk i Oslo til Årvoll. Professor Paul Stephens ved Universitetet i Stavanger mener det må bli enklere for slike grupper å få seg jobb. Scanpix

- Sigøynerne må i jobb

Paul Stephens har hjulpet flere med å navigere gjennom det norske byråkratiet. I dag er de i jobb. Ikke alle er like heldige.