• Veksten i ferjetrafikken over Boknafjorden har vore oppsiktsvekkande sterk hittil i år trass i mykje storm og uvêr. Jonas Haarr Friestad

Fleire reisande trass storm og uvêr

Veksten i ferjetrafikken over Boknafjorden har vore oppsiktsvekkande sterk hittil i år trass i mykje storm og uvêr.