• I september 2010 kom Yme-dekket til Rosenberg i Stavanger fra verftet i Abu Dhabi for å bli ferdigstil. Allerede da var plattformen sterkt forsinket, og siden har problemene stått i kø. Anders Minge

Vet ikke om Yme blir ferdig

Ubestemt utsettelse. Kraftige kostnadsøkninger. Uviss ferdigstillelse. Olje— og energidepartementet liker ikke det de hører om utbyggingen av Yme-feltet.