• Unge som velger kunstfag er ambisiøse, ofte perfeksjonistiske, gjerne skoleflinke og nyskapende, mener Dag Jostein Nordaker, til venstre og Olaf Eggesbø ved Institutt for musikk og dans. Helene Andreassen

Musikk- og dansestudenter lærer entreprenørskap

220 unge studerer musikk eller dans ved Universitetets institutt i Bjergsted. De lærer også å starte egen bedrift og markedsføre seg selv.