• Tirsdag forklarte hovedtiltalte Fred A. Ingebrigtsen (47) seg igjen for Stavanger tingrett. Det fikk aktorat og retten til stille flere spørsmål. Fredrik Refvem

Sådde tvil om Ingebrigtsens forklaring

Tirsdag forklarte hovedtiltalte Fred A. Ingebrigtsen (47) seg igjen for Stavanger tingrett. Det fikk aktorat og retten til å stille flere spørsmål.