Banken tror blokka kan brukes

Sparebanken Vest mener det slett ikke er åpenbart at blokka på Skadberg-bakken må rives.