• Roald, Berit / NTB scanpix

Tidligere direktør i IKM Industri-invest dømt for innsidehandel

DOM: En tidligere direktør i investeringsselskapet IKM Industri-Invest er dømt til fengsel i fem måneder for innsidehandel. Dommen som er avsagt av Borgarting lagmannsrett er strengere enn dommen fra Oslo tingrett.