Ole Ertvaag: – Makt? Jeg kaller det gjennomføringsevne!

– Det blir jo nesten komisk hvis jeg påstår at jeg ikke har makt. Jeg har mye kapital og en sterk organisasjon, så jeg har verktøykassen. Og når jeg bestemmer meg for å gjennomføre noe, setter jeg alt inn på å få det til.

Publisert: Publisert:

Det er Ole Ertvaag i Hitecvision som sier dette. Han har bygget opp enorme verdier gjennom Hitecvision-systemet de siste 20 årene. I dag er han toppsjef der, og eier 40 prosent av selskapet som forvalter over 60 milliarder kroner i fondene sine. Hitecvision har per i dag 20 milliarder kroner klare til investeringer i nye selskaper.

Sitter man på toppen der, nytter det ikke å si at man ikke har makt.

Ole Ertvaag i samtale med banksjef Ole Henry Slette i Handelsbanken Straen Stavanger. Stedet er Næringsforeningens konferanse «Aksjeåret 2020» i Rosenkildehuset i januar.

Blant de mektigste

Bladet Kapital mener Ole Ertvaag er blant de 50 mektigste i norsk næringsliv. I vår region er det bare tre toppsjefer i Equinor som er over ham på den lista.

Men hvilken type makt?

– Hvis du snakker om den typen makt som bygger på kjennskap og vennskap og at noen snakker sammen på bakrommet, så har du kommet til feil person. Jeg spiser ikke middag med næringslivsfolk eller maktmennesker generelt. Eller, jeg har vært på tre middager i løpet av de siste fire årene, og jeg kan dokumentere alle sammen. Det krever nemlig investorene våre. Her på huset skal alt foregå åpent, og ved møtebordet.

Ole Ertvaag sitter ikke i noen styrer i eksterne selskaper, og han har ikke tid til å pleie en masse kontakter utenfor Hitecvision.

– Jeg har de samme kameratene som jeg hadde på gymnaset. Jeg er ikke på bankenes årsmiddag eller andre liknende tilstelninger. Jeg liker det ikke. Jeg kjenner selvsagt mange dyktige og hyggelige mennesker i næringslivet, men utenom arbeid møtes vi ikke ofte. Folk på jobben har for lengst sluttet å invitere meg på middag, de kjenner svaret ...

Ole Ertvaag sitter ikke i noen styrer i eksterne selskaper, og han har ikke tid til å pleie en masse kontakter utenfor Hitecvision.

Bare to klubber

Ertvaag er medlem av to klubber, og det er verken Det Stavangerske Klubselskab («Klubben») eller Gutteklubben Grei. Det er Manchester United sin supporterklubb og den lokale Ferrari-klubben. (Ja, han har mange svært dyre sportsbiler!)

Ertvaag liker slagord, og det kanskje viktigste er dette: «Det sko pigede bare mangla».

– Jeg tror på god oppførsel. Det lønner seg i lengden, også i forretninger. Folk må kunne stole på hverandre. Tillit er en viktig kapital.

Hitecvision, som i alle år har investert innen olje og gass, har nå endret strategi.

– Da jeg reiste til investorer i USA i fjor sommer og ba om mer kapital, fikk jeg klar beskjed om å vri fokus fra olje til fornybart. Og det er nettopp det vi skal gjøre i årene framover. Jeg er overbevist om at det er riktig, og at det blir lønnsomt. Jeg har samvittighet rundt dette, men jeg har ikke dårlig samvittighet!

Mekler Sevland

– Du har tatt eksordfører Leif Johan Sevland inn som styreleder i Hitecvision, og han får en halv million kroner i honorar. Dermed nyter du godt av hans enorme nettverk innen oljesektoren og politikk?

Fra åpningen av sykkelverkstedet Paahjul i Langgata i Sandnes i fjor. Paahjul-konseptet er et samarbeid mellom Kirkens Bymisjon og Hitecvision. Her får personer med tidligere rusutfordringer tilrettelagt arbeid og yrkeserfaring med tanke på jobb i det ordinære arbeidslivet. Daglig leder i Paahjul i Rogaland, Thomas Stornes, fra venstre, Åse Odland, leder av Funkishuset, Ingeborg Krager, byprest i Sandnes, Gaute Brækken, leder for Kirkens Bymisjon i Rogaland og Hitecvision-sjef Ole Ertvaag.

– For det første vil jeg si at han er verd hver krone, det er alltid mye arbeid rundt Hitecvision. Dette handler om den situasjonen som oppsto da Tore Gjedebo og jeg hadde våre diskusjoner om Hitecvisions videre utvikling. Tore var største aksjonær ved siden av meg, vi satt begge i styret, og det oppsto uenighet. Så ble vi enige om at vi begge skulle trekke oss fra styret, og at Sevland ville bli en god styreleder og mekler. Og det er nettopp det som har skjedd, og nå har Tore gått videre fra Hitecvision. Forretningsmessig har jeg aldri bedt Sevland om noe som helst.

Ertvaag har heller ikke tid eller lyst til å engasjere seg politisk. Men han stemmer selvfølgelig Høyre, og har alltid gjort det.

– Men jeg måtte ta den forbaska valgomaten fem ganger før jeg havnet på Høyre! Jeg er nemlig langt til venstre for partiet i flere spørsmål. Men jeg må jo velge det partiet som er mest næringsvennlig. Sannheten er at min favorittpolitiker er Mímir Kristjánsson i Rødt.

Les også

Finn ditt parti i Aftenbladets valgomat

Lissepasning til Mímir

– Har de rike stor makt?

– Ja, det har de, sier Mímir Kristjánsson som til og med har skrevet bok om de superrike i Norge.

– De rike har kapitalmakt, og kan bestemme hvor og hvilke typer arbeidsplasser vi skal ha, og også hvor vi skal bygge og bo. Gjennom å hyre lobbyister, gi støtte til partier og kjøpe seg popularitet gjennom gaver til byen kan de styrke sin makt.

Som lokalpolitiker for Rødt kjenner Kristjánsson på at pengefolkene får mer innflytelse mens politikerne får mindre.

– Arne Rettedal hadde større makt enn dagens ordførere har. Demokratiet tømmes for virkemidler, mens stadig mer kapitalmakt samles på få hender. Avstanden mellom de rikeste 10 prosentene og oss andre øker for hvert år.

– De rike har kapitalmakt, og kan bestemme hvor og hvilke typer arbeidsplasser vi skal ha, og også hvor vi skal bygge og bo. Gjennom å hyre lobbyister, gi støtte til partier og kjøpe seg popularitet gjennom gaver til byen kan de styrke sin makt, sier Mímir Kristjánsson.

Mer folkemakt?

Men et eksempel på at rikfolk ikke kan gjøre helt som de vil, er kanskje det som skjer i Paradis i Stavanger sentrum? Der ville Kjell Inge Røkke og Aker BP bygge stort, sammen med Alfred Ydstebø. Veldig stort. Eksordfører Christine Sagen Helgø (H) og bystyrets flertall hadde sagt ja, men i valgkampen sto det «Røkke ut av Paradis» på klistremerker på lyktestolpene i området. Det nye rød-grønne flertallet i Stavangers kommunestyre ville utrede mer, lage ny områdeplan og dermed utsette utbyggingen. Da sa Røkke takk for seg.

Næringsforeningen har rast og frykter at Aker BP nå heller etablerer seg på Fornebu med 2000–3000 arbeidsplasser.

– Det var en politisk debatt som endte med at det nye flertallet tok en annen beslutning. Men ja, jeg opplever at det var et viktig signal om at kapitalen ikke kan gjøre hva de vil, hvor de vil. Det er politikerne som skal avgjøre hvordan vi vil ha det i Paradis, sier Mímir Kristjánsson.

Les også

«Paradis er en viktig utbygging for Stavanger»

DEBATT: Stavanger bør tenke seg om to ganger før vi lar denne muligheten til en utbygging av Paradis sammen med Aker BP…

Et annet eksempel på velstående menneskers avmakt, til tross for godt nettverk og penger, er den kommunale turstien som planlegges i Gauselvågen. Her ligger flotte eiendommer på rekke og rad langs sjøen. Kommunen har vedtatt tursti rett gjennom hagene. Beboerne har protestert høylytt, brukt nettverket sitt og engasjert dyre advokater. Men det går mot tvangsinnløsning av eiendom, for turstien skal bygges.

Gir penger

Rike personer gir penger til politiske partier i Norge. Stein Erik Hagen ga for eksempel én million kroner til Venstre i fjor, mens Christen Sveaas og Christian Ringnes ga én million kroner hver til Høyre.

Men private pengegaver til borgerlige partier er småpenger i forhold til det Arbeiderpartiet får fra flere fagforbund og LO sentralt. I valgåret 2017 fikk partiet nær 30 millioner kroner i slik støtte. Det er altså vanskelig å påstå at penger alene styrer retningen i norsk politikk. Det er langt til USA, for å si det sånn.

En mer direkte måte å bruke penger for å påvirke, er å hyre inn lobbyister. De kan for eksempel påvirke politikere dersom det trengs en ny reguleringsplan for det nye kjempebygget man planlegger.

De rike kan også true med å trekke investeringene sine hvis de ikke får det som de vil. Kanskje flytte en fabrikk, heller satse et annet sted, det som skjer i Paradis.

– Det blir en trusselsituasjon, og det er selvsagt et dilemma for oss politikere som vil ha nye arbeidsplasser. Det beste hadde vært at det offentlige selv var utbygger i viktige områder, men sånn er det dessverre ikke i en kapitalistisk verden, sier Krístjansson.

Professor Ole Kvaløy er ikke i tvil om at rike mennesker har makt. Men den er begrenset.

– Ja, de har makt

Hvor mye makt har rike folk?

– Det er åpenbart at de har makt, for penger er makt. Samtidig er det ikke lenger slik at de kan kjøpe seg innflytelse. Dagens samfunn er for transparent, altså gjennomsiktig. Media er i så måte viktig, sier Ola Kvaløy til Aftenbladet. Han er professor i samfunnsøkonomi ved Handelshøgskolen ved UiS og professor II ved Norges Handelshøyskole.

Mediene overvåker og kan avsløre korrupsjon og uredeligheter, men samtidig er mediene en viktig talerstol for de velstående.

– Det er jo slik at velstående personer blir mer lyttet til enn andre, på samme måte som kjendiser av alle slag, sier Kvaløy. – Dersom vedkommende både er rik og kjendis, slår det enda sterkere ut. De får stor plass i mediene, og gjennomslagskraften er mye sterkere enn hos andre.

Les også

Stakkars norske rikinger? Å, neida!

Blir de rike uglesett i Norge? Hadde milliardæren Stein Erik Hagen rett da han i fjor sa «Å være rik er blitt et…

Mindre samrøre

Kvaløy tror likevel det er mindre samrøre mellom kapital og politikk enn før. Vi har et velfungerende politisk system.

– En rik person kan ikke kjøpe politiske beslutninger i Norge i dag. Men de kontrollerer kapitalflyten, og dermed hvilke bedrifter som etableres og hvilke type jobber vi skal ha. På den måten har kapitalister svært stor innflytelse på samfunnet.

– Er det greit at eks-ordfører Leif Johan Sevland er styreleder i Hitecvision og at eks-ordfører Christine Sagen Helgø nettopp er blitt finansdirektør i Camar AS?

– At Ertvaag har råd til å ha Sevland som styreleder, beviser at penger gir makt. Men jeg synes i utgangspunktet det er uproblematisk at folk som er ferdig i politikken går inn i næringslivet, sier Kvaløy. – Det blir bare galt dersom de bruker den politiske kapitalen de har skaffet seg til å oppnå innflytelse på feil premisser. Det kan skje dersom dagens politikere føler at de «skylder» den tidligere ordføreren noe. Derfor er det viktig at vi har dyktige og redelige politikere samt gode institusjoner som hindrer maktmisbruk. Frie medier spiller selvsagt også en avgjørende rolle, sier Kvaløy.

Terje Vareberg (71) har vært visekonsernsjef i Statoil, styreleder og banksjef i SR-Bank, styreleder i Norsk Hydro, styreleder i Statkraft, Stangeland Maskin, Helse Vest, Solstad, Aftenbladet og fortsatt er han styreleder i Laerdal, Nordan, Aarsland Møbler og styremedlem i EV Private Equity.

Varebergs makt

En som kan mye om makt og penger, er Terje Vareberg (71). Han har vært visekonsernsjef i Statoil, styreleder og banksjef i SR-Bank, styreleder i Norsk Hydro, styreleder i Statkraft, Stangeland Maskin, Helse Vest, Solstad, Aftenbladet og fortsatt er han styreleder i Laerdal, NorDan, Aarsland Møbler og styremedlem i EV Private Equity.

– Mitt inntrykk er at omverdenen, inkludert mediene, tror at velstående mennesker har større makt enn de i virkeligheten har, sier Vareberg. – Ja, de rike kan få gjennomført et prosjekt lettere enn andre siden de har penger, og der ligger det en maktdimensjon. Men hvis vi snakker om at rikfolk konspirerer og manipulerer, og at dette er et alternativ til det representative demokratiet vårt, så er det lett å overdrive.

Lakseskatt

Vareberg er ikke blind for at rike mennesker går langt dersom viktige interesser står på spill. Et aktuelt eksempel er spørsmålet om ressursskatt på laks.

– For meg er det ubegripelig at laksenæringen slipper unna særskattene som vi har både innen olje og kraftindustrien, sier Vareberg. – Laksenæringen tjener enormt med penger i fjordene våre. Og fjordene er også en felles naturressurs, som olje og kraftproduksjon.

Og hvem er laksenæringen i Norge? Landets i særklasse rikeste person, John Fredriksen, eier nesten halvparten av hele den norske laksenæringen.

– Her er det åpenbart at aktørene i bransjen har jobbet utrolig godt i kulissene for å unngå at det blir en såkalt grunnrenteskatt i laksenæringen, sier Vareberg. – Det er godt gjort at de har fått det til. Dette er etter min mening et eksempel på at penger gir makt. Og den utøves når egne rammebetingelser er truet. Det er ikke hvem som helst som kan hyre inn lobbyister og advokater for 6000 kroner timen.

Egen makt

Vareberg selv er ikke en forretningsmann eller klassisk kapitalist med svært stor personlig formue. Hans innflytelse har i første rekke skjedd gjennom posisjonene i store og viktige selskaper, enten som sjef eller styreleder.

Men i hvilken stilling hadde han størst innflytelse?

– Det spørs om vi snakker lokalt eller nasjonalt, og hvilken type innflytelse. Som banksjef i regionens største bank hadde jeg jo innflytelse for små og store bedrifter, for eksempel når det gjelder finansiering av ulike prosjekter.

Energivekst-etablererne manglet verken humør eller initiativ i 2001. Fra venstre styreleder i Arne-prosjektet Leif Johan Sevland, Telenors Tore K. Alfsen, Hitecvisions Ole Ertvaag, SR-Banks Terje Vareberg og Eimund Nygaard i Lyse Energi.

Et spesielt eksempel er etableringen av investeringsfondet Energivekst i 2002. Det er i praksis forløperen til de utrolige fonds-suksessene til Hitecvision.

– Vi savnet et finansielt miljø lokalt som kunne styrke tilgangen til egenkapital innen oljesektoren, for bedrifter utenfor de store oljeselskapene. Det var ikke vanlig at banker gikk inn i slike fond, og vi satte visse betingelser for å gå inn med 50 millioner kroner. Vi ville ha med andre tunge medinvestorer, og Lyse, Telenor og Jon Gjedebo ble med. Dessuten ville vi ha operatør-modellen som de har i Nordsjøen, altså at det er ett selskap som sitter i førersetet, og det ble Hitecvision.

Energivekst ble et eventyr av en investering for eierne, med en flerdobling av investert kapital på få år. Seinere utviklet Hitecvision flere nye fond som totalt forvalter over 60 milliarder kroner i dag.

Kårstø fikk Åsgard

Som Statoil-sjef hadde han også en viss makt; han var sentral i avgjørelsen om hvor gassen fra Åsgard-feltet skulle ilandføres.

– Det sto ganske likt mellom Kollsnes i Hordaland og Kårstø i Rogaland. At det ble Kårstø, gjør at dette anlegget nå får 40 års lengre levetid, sier rogalendingen Vareberg.

Krevende i dag

Dagens kapitalister har en helt annen posisjon enn kapitalister hadde for 40 og 50 år siden. I dag er de mindre samfunnsbyggere, og de har ofte nok med seg selv. Ikke nødvendigvis fordi de bare tenker på seg selv, men fordi dagens konkurranse, tempo, internett og kompleksitet i forretningslivet ikke kan sammenliknes med gamle dagers. Dagens toppledere har en så krevende arbeidshverdag at de sjelden har tid eller lyst til å engasjere seg veldig sterkt i samfunnet ellers.

Slik synspunktene framføres av flere velstående personer Aftenbladet har vært i kontakt med i det siste.

Kapitalistene for flere tiår siden, som rederne Torolf Smedvig, Alf Gowart Olsen og Sigvald Bergesen d.y., følte et større ansvar som samfunnsbyggere enn den typiske kapitalisten av i dag. Behovene var jo også større den gang, småbyen skulle vokse og trengte nye institusjoner og bedre infrastruktur.

Fra den offisielle åpningen av Siddishallen lørdag 12. oktober 1968. Formann Bjarne Marthinsen fra Norges Ishockeyforbund, til venstre, overrekker forbundets symbol – isbjørnen – til skipsreder Torolf Smedvig. Jan Johnsen, Kristian M. Thomsen og Christian Bjelland applauderer.

Navnene på rike personer dukker raskt opp når Stavangers historie fortelles. Et par eksempler er utbyggingen av Jærbanen (Sigval Bergesen Sr.) og byggingen av Hotel Atlantic og Siddishallen (Torolf Smedvig).

Enormt nettverk

En person med et enormt nettverk både innen næringsliv og politikk er Leif Johan Sevland som var Høyre-ordfører i byen i 16 år fram til 2011. I dag er han sjef for oljemessen ONS.

– Finnes det et hemmelige nettverk av forretningsfolk som styrer denne byen? Hvem er med der?

– Det er lett å svare, for et slik hemmelig nettverk finnes ikke, sier Leif Johan Sevland. – Kanskje det er forskjellen mellom Stavanger og enkelte andre byer. Her opererer vi i åpenhet. Her er vi løsningsorienterte, og vi klarer ofte å gjennomføre de målene vi setter oss!

– Men hvem er den mektigste næringslivspersonen i byen i dag?

– Nei, dit går jeg ikke. Men hvis dere skal studere dette, er mitt tips å se etter nettverksbyggere og folk med gode ideer, og ikke bare se på pengesekken.

Finnes det noen som har et like stort nettverk i politikk og næringsliv som tidligere ordfører Leif Johan Sevland?

Savner noen

Sevland innrømmer at han av og til savner folk som Tollak og Ole Melberg, og Folke Hermansen.

– Vi gjennomførte mange viktige prosjekter for byen, i et unikt samarbeid mellom kommunen og næringslivet, for eksempel det nye konserthuset og kjøpet av Rosenberg Verft i sin tid.

Brødrene Tollak, til venstre, og Ole Melberg på Rosenberg i 2003.

Spesielt var konserthuset en stor seier.

– Byråkratene i Oslo senket skuldrene da de hørte at næringslivet i Stavanger skulle bidra med 100 millioner kroner til konserthuset. De trodde ikke det ble noen bygging. Men vi klarte det!

Lavere profil

Sevland har holdt en lav profil etter at han sluttet som ordfører.

– Du hører aldri meg si «I min tid ...!»

Som ONS-sjef er det først og fremst internasjonale kontakter og folk i Oslo som opptar arbeidsdagene hans.

– Og det beste rådet ditt?

– Sats på de unge! Stavanger står foran utfordrende år med store omstillinger fra oljen. Men byen har opplevd mange omstillinger tidligere, og vi har alltid klart oss godt. Men sats på de unge, de med gode ideer og sterkt pågangsmot!

Nettverk og penger

To helt avgjørende faktorer omring makt og innflytelse er nettverk og kapital. Mange har store nettverk, og enkelte har store formuer.

En person som hadde begge deler, var nettopp Folke Hermansen (1945–2006). Han hadde ikke rike foreldre. På 1970-tallet bygget han opp Elektrosenteret AS, og solgte med stor gevinst. Så gikk han over til DSD der han etter hvert fikk full kontroll og endret selskapet radikalt, blant annet med internasjonal satsing på shipping.

Han kjøpte eiendom, han investerte i aksjer, han hadde et utrolig nettverk og byens klart største formue, beregnet til 5 milliarder kroner i 2006. Og han var Høyre-politiker.

Han ga penger til nytt konserthus i byen, til professorat ved UiS, 50 millioner til kreftforskning ved Stavanger universitetssjukehus i tillegg til penger til både Oljemuseet og Viking stadion.

Hvem kan sammenliknes med Folke Hermansen i Stavanger-regionen i dag?

Trolig ingen.

Gjengen på taket i Jåttåvågen i Hitecvisions lokaler i 2014. Fra venstre Tor Espedal, Ole Ertvaag, Gunnar Halvorsen og Alf Torkildsen (57).

Makt i næringslivet

Det er ikke slik at de aller rikeste automatisk har mest makt. I vår region er Peter T. Smedvig og Tore Lærdal de mest velstående. Begge har tilsynelatende mer enn nok med å utvikle og styre sine familieselskaper framfor å dyrke nettverk og engasjere seg i nye prosjekter utenfor egen bedrift.

Hva makt angår, er det umulig å komme utenom Equinor-sjef Eldar Sætre. Han er definitivt den mektigste i næringslivet lokalt i kraft av sin stilling. Han tjener greit, likningsinntekten var over 17 millioner kroner i 2018, men en stor personlig formue har han ikke.

En annen viktig person i finans- og næringslivet er Harald Espedal, den tidligere Skagenfond-sjefen som nå bygger opp en stor personlig formue, og samtidig er styreleder i både Lyse og Sandnes Sparebank. Han har også et stort nettverk og nyter generelt stor tillit.

Ståle Kyllingstad i samtale med Inge Brigt Aarbakke (til høyre) og Dag Øyvind Meling i Roxel.

Lyttes til

Ståle Kyllingstad, sjef og eier av IKM-gruppen, er også en mann med et enormt nettverk, stor formue og mange jern i ilden. Kjent for å si rett ut hva han mener, og folk lytter. Stor i oljeservicenæringen.

En mann med et voldsomt nettverk er Lyse-sjef Eimund Nygaard. Han «kjenner alle» i både politikk og næringsliv. Lyse eies av kommunene, og samarbeider med mange i næringslivet.

Ole Ertvaag er nevnt, men også hans storebror John Arild Ertvaag har vært og er en nøkkelspiller i næringslivet lokalt. Han har ene og alene bygget opp familieselskapet Camar. Mot slutten av 2017 overtok sønnen Sindre den daglige driften, og nå har de fått eksordfører Christine Sagen Helgø med som finansdirektør.

Skagenfondenes grunnleggere Kristoffer Stensrud, Tor Dagfinn Veen og Åge Westbø er alle i dag velstående personer. Stensrud er den som har vært mest synlig utad. Han grunnla og er fortsatt stor eier i Lervig Aktiebryggeri, han er aktiv i Kverulantkatedralen (KK) og han har bygget Eilert Smith Hotel på Holmen. Dessuten har han lansert store planer i Stavangers havnebasseng, med boliger og næring på nye øyer.

Tommy og Olav Stangeland.

Fargerikt

Olav og Tommy Stangeland hos TS-en er også fargerike og viktige næringslivspersoner. Stor formue, og imponerende vekst i entreprenørselskapet sitt.

Treningssenter-gründer Bjørn Maaseide har de siste årene bygget opp Kraft Finans og vokser også innen eiendom. Stor personlig formue, stort nettverk.

Ådne Kverneland har også et voldsomt nettverk etter mange år i bilbransjen og innen eiendom. Han er styreleder i Næringsforeningen, har vært styreleder i Aftenbladet og Rogaland Kunstmuseum.

Administrerende direktør Ingvald Løyning og storeier Yuhong Hermansen i DSD må også nevnes. Løyning har også vært toppsjef både i Kverneland og Skretting, og styreleder i SR-Bank. Etter salget av Norled i fjor er DSD klar til å investere i nye og framtidsrettede selskaper.

Banktopp

Som toppsjef i Sparebank 1 SR-Bank er Arne Austreid helt i toppen når innflytelse i næringslivet måles. Banken er størst både i næringslivet og i privatmarkedet i vårt distrikt. Satser nå i hele Sør-Norge – og i Oslo.

Alfred Ydstebø er en energisk mann med en egen evne til å få med seg folk. Grunnlegger og eier av Base Gruppen som stadig har nye eiendomsprosjekter i distriktet. Tjente gode penger på asylmottak på Forus, driver aktivt hjelpearbeid i Libanon.

Brødrene Njål og Cato Østerhus har bygget opp Østerhus til å bli Rogalands største boligbygger. Selskapets navn skal pryde Sandnes Ulf sitt nye stadion i ti år framover. Stort nettverk.

Stor utbygging

Knut Øgreid og sønnen Halvor er svært aktive innen eiendom, sist med kjempeutbyggingen av Herbarium i Stavanger sentrum. Gjorde en svært god handel da de solgte bilkonsernet Miklagruppen i 2017. John Arild Ertvaag og Øgreid-familien har gjort mange forretninger sammen.

Inge Brigt Aarbakke kjenner alle på Jæren, og har bygget opp familiebedriften Aarbakke AS, et selskap som produserer brønnboringsutstyr for oljeindustrien. Ivrig fotballsupporter, og laget er Bryne.

Som toppsjef for fremadstormende Vår Energi er Kristin Kragseth en mektig person i næringslivet. Kom fra Exxon Mobil og Point Resources.

Ole Rugland har bygget opp industrikonsernet Skanem, og er stor innen næringseiendom. Var i mange år styreleder i Viking AS og er fortsatt storaksjonær i klubben.

Harald Minge er daglig leder i Næringsforeningen og har et voldsomt nettverk. Det er også Tone Grindland, regiondirektør i NHO, i ferd med å bygge opp.

Publisert: