Riggnæring i krise: - Nå må det bli full fart i oljeleting

Mens oljeselskapene nå konsentrerer seg om å sette i gang oljeprosjekter som tiltakspakken åpner for, venter riggnæringen spent på at effekten skal slå inn hos dem.

Mer oljeleting er noe av det som kan få opp aktiviteten i riggnæringen, sier flyteriggtillitsvalgte.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over to år gammel

– Rammebetingelsene oljenæringen nå har fått, gjør at flere store prosjekter vil kunne settes i gang. Dette vil gi både produksjonsboring og leteboring etter tilleggsressurser i nærheten av prosjektene, men nå er det også helt essensielt at vi kommer i gang med mer leting, sier forbundsleder Frode Alfheim i Industri Energi, til Aftenbladet.

Les også

Tajik om oljepakken - Nå forventer vi at det kommer jobber langs kysten

For oljepakken setter i gang aktivitet og får fart i prosjekter. Men, som det heter på stavangersk; «Ka då ittepå?». Og det er nettopp det som skal skje etter de store prosjektene som riggnæringen nå er opptatt av. For at større utbygginger skal kunne skje etter denne prosjektrunden, mener Alfheim at det kreves oppsving i leting.

Frode Alfheim, forbundsleder i Industri Energi, håper det snart drypper aktivitet på riggselskapene.
Les også

– Nå leverer oljeselskapene varene

Stillstand for leting

– Tiltakspakken har ikke gitt noen direkte utslag foreløpig, er meldingen fra hovedtillitsvalgt Kenneth Drageide i Seadrill. 

Men han håper aktiviteten tar seg opp, spesielt på letesiden hvor alt mer eller mindre ble innstilt da krisevåren satte inn. 

Les også

Tina Bru vil utlyse 136 nye oljeblokker

– Operatørselskapene starter nye prosjekter, hvor boreselskapene kommer inn på et litt senere tidspunkt for å bore brønner. Men fem, seks år videre ned i veien, må det komme nye prosjekter som skal være lønnsomme, og for å finne de, må leteaktiviteten holdes på et jevnt og godt nivå. Vi håper og forventer at selskapene bruker aktiviteten til å sette leting på dagsorden igjen.

Hovedtillitsvalgt Kenneth Drageide i Seadrill håper tiltakspakken snart slår inn også for riggselskapene.

For Seadrill går West Phoenix av kontrakt i august noe som kan resultere i at 100 ansatte permitteres dersom ikke riggen får oppdrag før den går på ny kontrakt med Vår Energi neste år.

Mer leting er et umiddelbart tilgang forbundsleder Frode Alfheim ser som virkemiddel for å få opp aktiviteten for riggnæringen.

– Dersom de ikke settes i gang mer leting, vil det være tomt når disse prosjektene er fullført. Nå må vi fylle på med nye funn, stort og smått, og tilleggsressurser. Selskapene må bruke de tildelte lisensene de har. Vi må få fart på den 25. konsesjonsrunden og sette igang leting i tildelte areal. Det er resultatet av oljeleting som gir arbeid til hele leverandørkjeden, påpeker Frode Alfheim.

– Kan ta tid

Bår Inge Pedersen, tillitsvalgt i Maersk og leder i samarbeidskomiteen for flyterigg i Industri Energi, sier at han nå håper at underleverandørene og riggnæringen framover får nyte godt av tiltakspakken.

– Vi er positive til det som skal skje framover, men oljeselskapene må sette igang og gjøre ting her for at det skal komme noe konkret ut av dette for riggselskapene også, understreker Pedersen.

Pedersen ser imidlertid at ting kan ta litt tid før det drypper på riggselskapene. Fram til nyttår sier han at det generelt sett ser ut til å være betydelig aktivitetsnedgang, med flere rigger som skal inn til land og andre rigger som sendes ut av landet.

– Jeg har ukentlig kontakt med alle selskapene i riggnæringen, og situasjonen er satt litt på vent, slik vi opplever det. Det meldes om oppsigelser og permitteringer, men tiltakspakken har også hindret nye permitteringer. Vi venter egentlig litt spent på hva som settes i gang framover, men det er helt klart at riggnæringen har behov for nye oppdrag, sier Pedersen til Aftenbladet.

Hør podkast om situasjonen i oljenæringen:

Publisert: