Overraskende sterk inflasjon på 8,6 prosent i USA

Prisveksten var høyere enn analytikerne hadde ventet, og inflasjonen i USA var igjen på det høyeste på over 40 år.

DYR BENSIN: Økte drivstoffpriser, som her i Houston i Texas, er noe av det som har bidratt til den høye inflasjonen i USA
Publisert: Publisert:

Inflasjonen i USA landet på 8,6 prosent i mai målt mot samme måned i fjor. Det viser de ferske tallene fra det amerikanske arbeidsdepartementets statistikkfløy.

På forhånd hadde analytikerne ventet en prisvekst på 8,3 prosent i mai, det samme som den årlige inflasjonen var måneden før, ifølge Bloomberg.

Prisvekst på 8,6 prosent er igjen det høyeste siden tidlig på 80-tallet.

– Det er skyhøy inflasjon, og mye høyere enn folk hadde ventet. Det er samtidig viktig å huske at energi og mat trekker mye opp i forhold til anslagene, sier Erik Bruce, sjefstrateg i Nordea Wealth Management til E24.

Når man tenker på hva USAs sentralbank vil gjøre fremover, mener Bruce det er bedre å fokusere på kjerneinflasjonen, som ser bort ifra mat- og energipriser som kan svinge mye.

Kjerneinflasjonen lå på 6 prosent i mai, etter å ha ligget på 6,2 prosent i april målt mot samme periode i fjor. Den var på forhånd ventet å roe seg noe mer til 5,9 prosent i mai.

– Der er det tross alt nedgang. For økonomien og for folks kjøpekraft er det inflasjonen som teller, men jeg tror sentralbanken vil se på kjerneinflasjonen, sier Bruce.

Han understreker samtidig at kjerneinflasjonen fortsatt er høy, og ikke kommer ned så fort som man skulle ønske.

Doble rentehevinger i vente

Sentralbanken i USA har i år vært klare på at å dempe den skyhøye prisveksten er blir det viktigste fremover. Som flere andre sentralbanker har Federal Reserve et mål om å holde inflasjonen på rundt to prosent.

Fed hevet styringsrenten til 0,75 prosent i mai. Det var første gang på 22 år at sentralbanken satt opp renten med mer enn 0,25 prosent i én runde, og den andre rentehevingen i 2022.

Sentralbanken har også vært klare på at renten skal videre opp. Et flertall av økonomene Reuters har spurt tror det blir doble rentehevinger både på rentemøtet i neste uke og på Fed-møtet i juli. Nå har sjansen økte for at det også blir en tredje renteheving på 0,5 prosent fremover, sier Nordeas Erik Bruce.

– Inflasjonstallene i dag trekker i retning av dobbel renteheving også i september.

Den vurderingen stiller Handelsbankens sjeføkonom Marius Gonsholt Hov seg bak på Twitter.

Den galopperende prisveksten og bekymring for høyere renter har også bidratt til uro i aksjemarkedene både i USA og ellers i verden. Den bredt sammensatte S&P-indeksen på Wall Street er eksempelvis ned over 15 prosent siden nyttår.

Etter inflasjonstallene ble sluppet har stemningen surnet ytterligere i førhandelen på Wall Street.

Høye energipriser

I mars var inflasjonen på 8,5 prosent, den gang det høyeste på over 40 år før dagens tall. I april dempet prisveksten seg noe til 8,3 prosent målt mot samme måned året før, men den avtok likevel mindre enn analytikerne ventet.

Høyere energipriser er en av elementene som har bidratt til den økte inflasjon. Olje- og gassprisene har blant annet klatret videre etter at Russland invaderte Ukraina.

I mai steg energiprisene 34,6 prosent målt mot samme periode i fjor.

Matprisene bidrar også til den høye inflasjonen. I mai steg matprisene 10,1 prosent sammenliknet med mai i fjor.

Under coronapandemien pøste også USAs sentralbank penger ut i markedet ved kjøp av verdipapirer i stor skala, samtidig som renten har vært historisk lav.

Publisert: