Petroleumstilsynet: Alvorlig regelbrudd etter oljeutslipp fra Equinor

Tilsynet har avsluttet granskingen av oljeutslippet på Gullfaks-C og gitt pålegg til Equinor.

I april var det et oljeutslipp på Gullfaks-C.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over ett år gammel

Det skriver Petroleumstilsynet på sine nettsider tirsdag. Tilsynet har gransket oljeutslippet og skriver at de har identifisert «alvorlige brudd på regelverket».

Tilsynet pålegger «Equinor å gjennomgå interne krav i Equinor og etablere rutiner på Gullfaks-C for å sikre at overbroing av sikkerhetsfunksjoner gjennomføres i henhold til regelverkets krav».

Overbroing er ifølge Petroleumstilsynet at man kobler ut et signal fra et sikringssystem «slik at den aktuelle aksjonen ikke blir iverksatt», og det kan gjøres i forbindelse med testing eller vedlikehold for å unngå uønsket nedstenging.

Oljeutslippet skjedde 26. april ved undervannsanlegget Tordis, skriver tilsynet. Equinor estimerte utslippet til 17,5 kubikkmeter, og et oljeflak som var 3500 meter ganger 500 meter ble liggende, ifølge meldingen fra tilsynet.

– Den direkte årsaken til hendelsen var at vannutløpet til Tordis-innløpsseparator B ble åpnet for tidlig, i kombinasjon med emulsjonsproblemer, slik at olje fulgte med vannutløpet videre gjennom vannrenseanlegget, skriver tilsynet.

Les også

Bekymret etter alvorlige oljehendelser: – Det er urovekkende

Ser alvorlig på hendelsen

Granskingen har også avdekket «svekkelser og uhensiktsmessig design som resulterte i mange overbroinger av prosessikringsfunksjoner». Men dette hadde ikke direkte betydning for hendelsen, skriver granskerne.

– Dette er en hendelse vi ser alvorlig på. Like etter at hendelsen inntraff, gjorde vi tiltak som skule forhindre at lignende hendelser kunne inntreffe. Vi vil følge opp funnene i tilsynets og vår egen gransking av hendelsen, og gjøre ytterligere tiltak for å sikre læring, skriver Eskil Eriksen, pressetalsperson i Equinor til E24.

Equinor må etterkomme pålegget innen 30. september, og Eriksen skriver at de vil etterkomme det i henhold til fristene.

Les også

Equinor legger frem fersk energirapport: – Jo lenger vi går i feil retning, jo vanskeligere blir det å omstille

Gasslekkasje uken før

Torsdag uken før Gullfaks-C-utslippet i april var det en gasslekkasje på Gullfaks-B-feltet.

– Det er ikke observert oljelekkasje til sjø, og produksjonen ble stanset, sa Eileen Brundtland, pressekontakt i Petroleumstilsynet til E24 da.

De Equinor-ansatte på plattformen måtte i livbåtene. Grunnen til lekkasjen viste seg å være naturlig slitasje i en ventil.

Pressekontakt i Petroleumstilsynet Øyvind Midttun sier til E24 at det ikke er noen sammenheng mellom de to hendelsene på de ulike Gullfaks-feltene.

Publisert: