Felleskjøpet får overta Norgesmøllene

Felleskjøpet Øst Vest får kjøpe Norgesmøllene.