Regjeringen og Frp enige om kommuneøkonomien

Kommunene vil ikke få mer penger enn det regjeringen går inn for i sitt forslag til kommuneøkonomi for 2005.