- Hå må satsa på Vigrestad som foredlingsbygd

Auka satsing på matproduksjon og sortering og gjenvinning av avfall må gå hand i hand i Hå.