Enige om oljeoverenskomsten

Arbeidsgiverorganisasjonen OLF er blitt enige med fagforeningene i oljeindustrien om oljeoverenskomsten for ansatte på land.