- Bedre opplæring av mekanikere

Flymekaniker-lærlingene blir nå fortløpende fulgt opp og kvalitetssikret. Det er over og ut for den tunge fagprøven mot slutten av den toårige læretiden.