Uvisse for Hydro-tilsette

Ingen veit kven som må gå fra jobben sin ved Hydro Karmøy, men leiinga held fast ved at talet på tilsette skal kuttast med 265.