OPEC-land forsøker å få oljeprisen ned

Allerede før et ventet OPEC-vedtak om høyere oljekvoter, lover to av kartellets viktigste medlemmer å åpne kranene for større produksjon.