Saab ønskes velkommen

Det lokale næringslivet og politikerkorps er svært positive til svenskene.