Lyst for norsk økonomi

Høy vekst i realinntektene, redusert usikkerhet i arbeidsmarkedetog forventninger om fortsatt lav rente fremover, gir grunnlag forsterk vekst i husholdningenes forbruk.