Tryggere fiskefôrlossing

Alle Skrettings fôrbåter kan nå losse i bulk. Det betyr langt tryggere arbeidsdag på norske oppdrettsanlegg.