Studenter skal evaluere HiS

Høgskolen i Stavanger (HiS) er blant de aller første til å få et system for å sikre kvalitet i undervisning og forskning. Et godkjent system er en forutsetning for å bli universitet.