Ingen merker på utstyr

I Oljedirektoratets granskingsrapport står borerens observasjonbeskrevet slik: .... «han ser at musedekselet vippes opp/skyves tilside og at enden av suben forsvinner ned i musehullet.»