Får ikke Dolphinulykken fra seg

— Det er noe med hendelsesforløpet som ikke stemmer. Øyenvitner ogandre har fortalt meg at granskingsrapportene konkluderer feil,sier Nopef-tillitsvalgt Oddvar Haugvaldstad.