Nervekrig i rekordstreik

Det er ingen mulighet for at partene i den pågående riggstreikenskal bli enige. Noen må gi seg, eller myndighetene må ty tiltvungen lønnsnemnd. Streiken kan vare i mange uker til.