Norge venter på Island

Island har foreløpig ikke gjort alvor av trusselen om å bringe Norge inn for den internasjonale domstolen i Haag.