Norsk energisamarbeid med Romania

Norge skal bistå Romania i et energisamarbeid for å fremme økonomisk og teknologisk utvikling i landet. Avtalen ble inngått under statsminister Kjell Magne Bondeviks besøk i Romania tirsdag.