Fylkespolitikerne vil satse på pc

Flertallet i utdanningskomiteen i fylkestinget i Rogaland støtteren ordning hvor elevene har hver sin bærbare pc. Men før de hopperpå en «deal» med næringslivet, vil de ha saken nærmere utredet.