Aker Kværner tror på ombygginger og fjerning

— Hvis vi ikke handler meget raskt, kan vi stå overfor en hurtig nedbygging av hele den kompetansebasen som leverandørindustrien har bygd opp, sier Aker Kværner-toppsjef Helge Lund.