Statoil investerer 17 millioner i klimafond

Statoil investerer 2,5 millioner dollar i et klimafond hvor formålet er å redusere utslippene av klimagasser gjennom prosjekter i utviklingsland.