- Arbeidsglede er lønnsomt

Humor er ett viktig redskap for å bedre arbeidssituasjonen i bedriftene, men langt fra det eneste, mener bedriftshelsetjenesten HMS Vest.