De fleste tåler en kraftig renteøkning

De fleste nordmenn har en god og robust økonomi. De færreste vil få problemer av en renteoppgang på 5 prosentpoeng, viser en undersøkelse Sparebankforeningen har fått gjennomført.