Utvannet kjemidirektiv kan gi helsegevinst

EUs store kjemireform kan gi besparelser i milliardklassen på norske helsebudsjetter. Men reformen er blitt betydelig utvannet underveis.