Forlanger tiltak mot stort frafall i videregående

Vi har utredet nok. Nå må vi få gjort noe med at så mange elever dropper ut av videre— gående skole, mener fylkestinget.