Interiørland sikret etter konkurs

Fredag begjærte eierne av Interiør Land AS og Interiør Land ServiceAS seg konkurs. I går ble det klart at ny kapital sikrer videredrift. Men kreditorene får trolig ikke en krone.