EU sier OK til skattesystemet

— Regjeringens forslag til nytt skattesystem er i tråd med både EUs og ESAs regelverk, fastslår finansminister Per-Kristian Foss etter gårsdagens møter med EFTAs overvåkingsorgan.