Kraftig nedgang i fyringsoljesalget

Salget av lette fyringsoljer i januar i år gikk ned med hele 22,5 prosent i januar i år i forhold til samme periode i fjor. Årets relativt milde vinter og rekordsalg i fjor er årsakene.