Røkke beholder kontrollen

Kjell Inge Røkke blir sittende med aksjemajoritet i de tre nye selskapene, men vil på sikt eie i overkant av 40 prosent i «nye» Aker Kværner.