Baker Hughes-kontrakt

Baker Hughes INTEQ er blitt tildelt kontrakten for retningsboring og brønnlogging for Marathon Petroleum Company (Norway) på Alvheimfeltet på norsk kontinentalsokkel.