Statoil avdekker sitt eget «Iran-gate»

Fredag legger Statoil fram sin egen gransking av den såkalteHorton-avtalen, som førte til Økokrim-razzia og siktelse forkorrupsjon.