Jordbruk og transport farligst

Siden 2002 har det ikke vært dødsulykker offshore. Men på land har 87 omkommet i arbeidsulykker.