Fire kvinner i Siva-styret

Siva har 60 prosent kvinner i styret fra nyttår. En av kvinnene er fra Odda.