Sandnes Sparebank forbereder videre vekst

Sandnes Sparebank bedrer igjen sitt økonomiske resultat, men merker også ulempene med høykonjunktur: Det er ikke lett å rekruttere nok nye bankfolk.